Wroć do galerii

Tęsknoty Boga. Rekolekcje wielkopostne

W naszej parafii w dniach 31.03-03.04 odbyły się rekolekcje wielkopostne. Prowadził je ks. Eugeniusz Ploch. Po mszy świętej z ostatnią nauką rekolekcyjną członkowie Rady Parafialnej w imieniu całej wspólnoty podziękowali ks. Eugeniuszowi za wygłoszone rekolekcje.