„Gloria in excelsis Deo” Życzenia świąteczne

Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
Składamy naszym parafianom i gościom najserdeczniejsze życzenia.


Niech ten wyjątkowy czas będzie przeżyty w gronie rodziny i bliskich w atmosferze wzajemnej miłości, zgody i pokoju.
Boże błogosławieństwo niech obficie spływa na każdego kto tylko zechce otworzyć swoje serce na piękno i ciepło miłości płynącej z betlejemskiego żłóbka.

z pamięcią w modlitwie
wasi duszpasterze:

ks. Hubert Czernia
ks. Bogusław Król
ks. Łukasz Waligóra
ks. Marcin Fikus