Intencje

Znajdziesz tu godziny nabożeństw i intencje mszalne na cały bieżący tydzień.

XXXIII Niedziela Zwykła – 17.11.2019

  sobota, 16 listopada 2019
Okres Zwykły
Sobota XXXII tygodnia Okresu Zwykłego
6:30   Dziękczynno-błagalna w pewnej intencji
16:00   Obrzęd chrztu: Nina Wodara
18:00   Różaniec za zmarłych
  18:30   Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Bronisławy Baran w 90. rocz. Urodzin
    O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Adama
    Za ++ parafian:
    – Kazimierę Jończyk, Józefę Wilczyńska-Windygo w 1. rocz. śmierci
    – brata Jerzego Ciania w 25. rocz. śmierci i rodziny: Ciania, Ferdynus i Gawlak
    – Ferdynanda, rodziców, braci, Józefa i wszystkich z rodziny
    – męża Mieczysława Sztojko w 3. rocz. śmierci, teściów: Stanisławę i Eugeniusza Sztojko, rodziców: Stanisławę i Piotra Magnuckich i wszystkich z obu stron
    – rodziców: Stanisława i Eugenię Pelc, brata Henryka, dziadków: Annę i Pawła Henrykę i Piotra i wszystkich z rodzin z obu stron, rodziców: Teofilę i Zygmunta Bienkiewicz i z rodziny Lech
    – męża Józefa, syna Stanisława, córkę Irenę i wszystkich z rodziny
    – Zofię Chałupka w 8. rocz. śmierci
    – męża Jana Magnuckiego w 13. rocz. śmierci i wszystkich z rodziny: Magnuckich, Grzesiaków, Kupczaków, Antoniaków i za dusze w czyśćcu cierpiące
    – Jana Muchladło w 16. rocz. śmierci i rodziców
    – Karolinę i Władysława Jurczyk, rodziców z obu stron i rodzeństwo
    – Janinę Anielę Karola Błażeję Józefa i Franciszka Paciorków
    – Stanisławę Pawłowicz w rocz. Urodzin i wszystkich z rodziny: Pawłowicz i Lesiewicz
    – Martę Bawaj w 19. rocz. śmierci, ojca Henryka Olek, dziadków z obu stron i wszystkich z rodziny: Bawaj i Olek
    – siostrę Agnieszkę Miler, Emilię Wichary i z pokrewieństwa z obu stron
    – siostrę Mirosławę Jarczewską w 9. rocz. śmierci, brata Czesława Jarczewskiego w 4. rocz. śmierci, rodziców: Agnieszkę i Alfonsa Jarczewskich, teściów: Helenę i Józefa Podgórskich i wszystkich z obu stron i za znajomych i krewnych
    – rodziców: Olgę i Mariana Oczowińskich i wszystkich z obu stron, Genowefę Zbigniewa i Dariusza Kamińskich, Annę i Piotra Leszczyńskich
 
  niedziela, 17 listopada 2019
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
7:30   Za ++ męża Józefa, dzieci: Urszulę i Gerharda Podstawa, z rodziny: Kurtz, Dombek i za dusze w czyśćcu cierpiące
9:00   Za ++ Irenę Bronisławę Franciszka Wojciecha Stanisława i Janinę Rydzik, wszystkich z rodziny, za dusze w czyśćcu cierpiące i za poległych za Ojczyznę oraz o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla żyjących
10:30 I. O Boże błogosławieństwo i hojność Bożych darów dla małżeństw obchodzących jubileusze i rocznice małżeństwa: Halina i Jerzy (50), Klaudia i Andrzej Boczek (20)
  II. Za ++ córkę Beatę w 23. rocz. śmierci i wszystkich z rodzin: Stachera, Kowalczyk, Klinowskich i Wizborus
12:00 I. Za ++ Józefa Wolf, rodziców, rodzeństwo i Stanisława Wasylczuk
  II. Za + brata Leszka Tetelmajer
15:00   Za ++ Jana Stelmaszek w 13. rocz. śmierci, Zdzisława Zalot w 1. rocz. śmierci, Weronikę Zaloti wszystkich z rodzin: Zalot i Stelmaszek
16:00   Różaniec za zmarłych
18:30   Za ++ męża Mieczysława Kubicę, dziadków: Antoninę i Stanisława Michalaków, Helenę Walentego i Walentynę Olejników
 
  poniedziałek, 18 listopada 2019
Wspomnienie obowiązkowe bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy
6:30   Za + syna Krzysztofa oraz o Boże błogosławieństwo dla żyjących członków rodziny
18:00   Różaniec za zmarłych
18:30 I. Za ++ rodziców: Jadwigę i Władysława Berezowskich, siostrę Hieronimę, braci, bratowe, szwagrów, teściów: Anielę i Jakuba Paprota, dziadków i babcie z obu stron
  II. Za ++ syna Andrzeja w 28. rocz. śmierci i Ryszarda Świątków i Piotra Balawendra
 
  wtorek, 19 listopada 2019
Wtorek XXXIII tygodnia Okresu Zwykłego
6:30   Za ++ Juliana Tobiasza w 29. rocz. śmierci, rodziców: Stefanię i Stanisława Tobiasz, ciocię Krystynę Tobiasz, ojca Michała i mamę Stanisławę Kiernickich i dziadków z obu stron
18:00   Różaniec za zmarłych
18:30 I. Za ++ rodziców: Kazimierę i Stanisława Hadam w rocz. śmierci, siostrę Halinę i szwagra Zbigniewa Czernickich, dziadków i krewnych z rodziny: Hadam i Adamczyk oraz o Boże błogosławieństwo dla żyjących
  II. Za ++ rodziców: Janinę i Stefana Major, teściów: Czesławę i Józefa Poprawa, oraz o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie
 
  środa, 20 listopada 2019
Wspomnienie obowiązkowe św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
6:30   Za ++ dziadka Stanisława w 47. rocz. śmierci, wszystkich z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące
17:30   Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
18:00   Różaniec za zmarłych
18:30 I. Za ++ męża Zbigniewa w 17. rocz. śmierci jego ojca Edwarda matkę Karolinę i wszystkich z rodziny
  II. Za ++ Helenę Maryniak, ciocię Adelę i Michała Kondratowicz 
 
  czwartek, 21 listopada 2019
Wspomnienie obowiązkowe Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
6:30   Za ++ ojca Władysława Tomaszewskiego w 9. rocz. śmierci jego syna Stanisława i dziadków z obu stron
17:00   Msza św. szkolna w intencji Dzieci
18:00   Różaniec za zmarłych
18:30 I. Za ++ męża Antoniego w 6. rocz. śmierci, rodziców: Teklę i Bronisława, teściów: Piotra i Karolinę i wszystkich z obu stron
  II. Za ++ rodziców: Annę i Stanisława Dubas, braci: Tadeusza Józefa i Jana i wszystkich z rodziny
 
  piątek, 22 listopada 2019
Wspomnienie obowiązkowe św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
7:30   Za ++ rodziców: Mariannę i Bernarda Kusiek, Kazimierę i Stanisława Zwolińskich i wszystkich z obu stron
18:00   Różaniec za zmarłych
18:30 I. Za ++ ojca Franciszka Grzegorczyk w 19, rocz. śmierci, mamę Cecylię, Romualda i Krystynę
  II. Za + Wiesława Olek w 3. rocz. śmierci 
 
  sobota, 23 listopada 2019
Sobota XXXIII tygodnia Okresu Zwykłego
6:30   Za ++ rodziców: Janinę w 14.rocz. śmierci i Tadeusza w 55. rocz. śmierci Oborskich i dziadków z obu stron
18:00   Różaniec za zmarłych
  18:30   Ku czci św. Cecylii w intencji Chórzystów i Orkiestry
    Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Olgi Rojowskiej z okazji 80. Urodzin (od dzieci)
    Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Sabiny Anklewicz w 94. Urodziny i dla całej rodziny
    Za ++ parafian:
    – Wacław Nowak w 30 dni po śmierci
    – Maciej Choiński, Edward Węgrowski w 1. rocz. śmierci
    – rodziców: Antoniego i Annę Paliwoda, siostrę Ewę, braci: Adama i Franciszka i wszystkich z obu stron i matkę chrzestną
    – męża Bronisława Czyż w 3. rocz. śmierci, rodziców z obu stron i wszystkich z rodziny
    – rodziców: Janinę i Kazimierza Gryczyńskich i z rodzin z obu stron oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie
    – rodziców: Annę i Stanisława Buczkowskich i wszystkich z rodziny
    – Janinę Biegańską w 3. rocz. śmierci i wszystkich rodziny: Biegańskich, Mazurkiewicz i Strzelczyk
    – Annę i Antoniego Nalewajko, Władysławę Gąszczak i z rodziny: Detyna, Gąszczak i Dańczak
    – męża Henryka Kaczmarek jego rodziców: Alfredę i Stanisława, rodziców: Zofię i Michała Kornaga, brata Jana, dziadków: Katarzynę i Józefa, Ksenię Kornaga
    – Jana Gierczyk w 6. rocz. śmierci
    – Janinę Anielę Karola Błażeję Józefa i Franciszka Paciorków
    – rodziców: Józefę i Piotra Olczyk, braci: RyszardaBonifacego i Jana, chrześniaka Adama i jego mamę Irenę Kozak oraz o opiekę Matki Bożej i powrót do zdrowia dla siostry Janiny
    – mamę Janinę Sosulską w 6. rocz. śmierci i wszystkich z rodziny: Sosulskich i Jacheć oraz o Boże błogosławieństwo w rodzinie
    – rodziców: Stefanię i Piotra Pawłowskich, ks. Franciszka Dajczaka i Jana Sokołowskiego
    – rodziców: Madyldę i Roberta Hein, braci: Ernesta i Henryka, bratową i wszystkich z rodziny 
    – rodziców: Jana i Emilię, braci: Ludwika i Władysława Mienkina, Helenę Mienkina i wszystkich z rodziny
    – Stefanię i Edwarda Koniecznych i wszystkich z rodziny: Koniecznych i Nowak
 
  niedziela, 24 listopada 2019
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
7:30   Za ++ matkę Helenę Krupicką w 10. rocz. śmierci i ojca Jana w 34. rocz. śmierci
9:00   Za ++ męża i ojca Idziego Kupczak, rodziców: Pelagię i Antoniego Bednarczuk, teściów: Marię i Wincentego Kupczak i z pokrewieństwa
10:30 I. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kolejarzy węzła Kluczbork i ich rodzin, emerytów i za ++ pracowników kolei
  II. Za ++ tatę Zenona Dudzińskiego w 47. rocz. śmierci, mamę Marię, dziadków z obu stron, wszystkich z rodzin: Dudzińskich i Kosiorowskich, teściów: Cecylię i Władysława Zawadzkich i Ludwika Kozak
12:00 I. Za ++ rodziców: Oksanę i Bolesława Mazur, dziadków i wszystkich z rodziny
  II. Za ++ rodziców: Franciszkę i Leona Witkowskich, dziadków z obu stron, chrzestnych, Jana Michalaka, Kazimierza Próba, Lutosławę Perlak, Alicję Konopka, Jadwigę i Bernarda Wiecha i wszystkich z rodzin: Witkowskich i Pisulów
15:00   Za ++ męża Józefa Marcinowskiego w 30. rocz. śmierci, rodziców z obu stron, dziadków i siostry: Jadwigę Janinę i Marię
16:00   Nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla
18:30   Za ++ Franciszka Weronikę Wiesława i Krystynę Jakubowskich

Intencje w klasztorze:

Niedziela 17.119:30W intencji Zgromadzenia Sióstr św. Józefa z okazji wspomnienia patronki dzieł miłosierdzia św. Elżbiety
Poniedziałek6:45Za dusze w czyśćcu cierpiące
Wtorek6:45Dziękczynno-błagalna o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie: Patrycji Pawła i Marii
Środa6:45Dziękczynno-błagalna o Boże błogosławieństwo, zdrowie i wypełnienie Woli Bożej dla Justyny i Józefa
Czwartek6:45Dziękczynno-błagalna o cud uzdrowienia dla Anny
Piątek6:45W int. Papieża Franciszka i Benedykta
Sobota6:45Za ++ Małgorzata Niegowską, Tadeusza i Mariannę Niegowskich
Niedziela 24.119:30Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej i dary Ducha Św. dla Kamila w 17. Urodziny jego brata Michała i zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie: Zaleskich, Maciejewskich i Urbasiów