„Już się zbliżył miesiąc maj…” Nabożeństwa majowe

Miesiąc maj, w tradycji Kościoła w Polsce, to czas pięknych nabożeństw majowych – poświęconych czci Matki Bożej. Chcemy w tym miesiącu szczególnie modlić się przez wstawiennictwo Maryi o ustanie epidemii koronawirsa. Naszą modlitwę zanosimy równie gorliwie w int. powołań kapłańskich, szczególnie z naszej parafii i do naszego diecezjalnego seminarium.


N A B O Ż E Ń S T W A M A J O W E

PONIEDZIAŁEK – SOBOTA
GODZ. 18.00

NIEDZIELA
GODZ. 16.00