Nasi parafianie na pielgrzymce we Włoszech

W dniach 3-9 lutego parafia MBWW w Kluczborku zorganizowała pielgrzymkę po Włoszech. Wśród pielgrzymów znalazło się i kilkoro naszych parafian wraz z ks. Łukaszem.

W tych kilku dniach pątnicy odwiedzili: Padwę, Asyż, Wenecję, no i oczywiście Rzym, gdzie dane im było uczestniczyć w audiencji generalnej Ojca Świętego Franciszka.

W codziennej Eucharystii pamiętali o naszej parafii i modlili się za całą naszą wspólnotę.
Szczególnym pod tym względem dniem był czwartek (I czwartek miesiąca).  W tym dniu ks. Łukasz przewodniczył mszy świętej w int. całej naszej parafii.

Piękna pogoda i atmosfera gorącej modlitwy towarzyszyła pielgrzymom przez cały czas trwania pielgrzymki.
Grupa naszych parafian wraz z ks. Łukaszem – Plac św. Piotra w Rzymie