Pierwsza komunia święta

W niedzielę, 26 maja, w naszej parafii miała miejsce uroczystość komunijna.
Prawie pięćdziesięcioro dzieci po raz pierwszy przyjęło do serca
Pana Jezusa w komunii świętej.

Dzieciom życzymy ciągłego starania się o piękną relację z Panem Jezusem
i otaczamy je naszą modlitwę.