Plan Misji

Misja święta

Kluczbork, Najświętszego Serca Pana Jezusa

5 – 12. 12. 2021 r.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał… (J 3,16)

Termin Misji: 5 – 12 grudnia 2021 r.

Niedziela, 5 grudnia – Rozpoczęcie Misji św.

* Porządek parafialny Mszy św. z naukami wprowadzającymi w sens i treść Misji.

* Na Sumie 10.30 – uroczyste rozpoczęcie Misji, wprowadzenie misjonarzy, intronizacja Pisma św., symboliczne przekazanie kluczy do kościoła i nałożenie stuł misjonarzom.

*20.00– Apel misyjny ze świecami

Poniedziałek, 6 grudnia – Dekalog

* 6.30 – Msza św. z kazaniem misyjnym; po kazaniu – dzwon pokutny.

* 9.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym

* 16.30 – Roraty

* 17.30 – Różaniec w intencji Misji

* 18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym; po kazaniu – dzwon pokutny

* 20.00 – Apel misyjny ze świecami

Wtorek, 7 grudnia – Dzień pamięci o zmarłych

* 6.30 – Msza św. z kazaniem misyjnym; po kazaniu – dzwon pokutny.

* 9.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym

* 16.30 – Roraty

* 17.30 – Różaniec w intencji Misji

* 18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym; po kazaniu – dzwon pokutny

* Po wieczornej Mszy – nabożeństwo za zmarłych i procesja wokół kościoła

Środa, 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

* 7.30 – Msza św. z kazaniem misyjnym; po kazaniu – dzwon pokutny.

* 9.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym

* 10.30 – Msza św. z kazaniem misyjnym

* 16.30 – Msza św. z kazaniem misyjnym

* 17.30 – Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

* 18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym; po kazaniu – dzwon pokutny

* Po wieczornej Mszy św. uroczyste nabożeństwo zawierzenia parafii Matce Bożej zakończone dziękczynnym Apelem misyjnym ze świecami.

Czwartek, 9 grudnia – Dzień eucharystyczny
I dzień spowiedzi misyjnej

* 6.00 – Spowiedź

* 6.30 – Msza św. z kazaniem misyjnym

* 9.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym

* 16.30 – Roraty

* 17.00 – Spowiedź

* 17.30 – Różaniec w intencji o dobrą spowiedź

* 18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym

* Po wieczornej Mszy – nabożeństwo dziękczynne za dar Eucharystii, zakończone procesją wokół kościoła oraz Apelem misyjnym ze świecami.

Piątek, 10 grudnia – Dzień przebłagania Chrystusa Ukrzyżowanego oraz Dzień chorych i cierpiących

II dzień spowiedzi misyjnej

* 6.00 – Spowiedź

* 6.30 – Msza św. z kazaniem misyjnym rano

* 9.00 – Msza dla chorych i seniorów z udzielaniem sakramentu chorych i błogosławieństwem lourdzkim Najświętszym Sakramentem

* po Mszy św. odwiedziny chorych parafian na zaproszenie

* 16.30 – Roraty

* 17.00 – Spowiedź

* 17.30 – Różaniec w intencji o dobrą spowiedź

* 18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym

* 20.00 – Apel misyjny ze świecami

Sobota, 11 grudnia – Dzień Maryi i chrześcijańskiej rodziny i III dzień spowiedzi misyjnej

* 6.30 – Msza św. z kazaniem misyjnym

* 7.30 – Roraty

* 9.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym

* 11.00 – Spotkanie misyjne dla rodziców oczekujących potomstwa oraz rodziców z małymi dziećmi (łącznie z przedszkolakami) połączona z udzielaniem błogosławieństwa dzieciom oraz rodzicom oczekującym narodzin dziecka.

* 17.00 – Spowiedź

* 18.00 – Różaniec w intencji o dobrą spowiedź

* 18.30 – Msza św. z kazaniem misyjnym

* Po wieczornej Mszy św. uroczyste nabożeństwo zawierzenia parafii Matce Bożej zakończone dziękczynnym Apelem misyjnym
ze świecami.

Niedziela, 12 grudnia – Zakończenie Misji św.

* Msze św. z kazaniem misyjnym na każdej Mszy; modlitwa o odpust zupełny; uroczyste błogosławieństwo apostolskie

16.00 – nabożeństwo Krzyża misyjnego: odczytanie aktu zakończenia Misji św. AD 2021; poświęcenie i ucałowanie krzyża; modlitwa
z uzyskaniem odpustu zupełnego; poświęcenie misyjnych pamiątek; przekazanie stuł i kluczy Ks. Proboszczowi; podziękowania; błogosławieństwo apostolskie.