Plan odwiedzin duszpasterskich – kolęda

Poniżej zamieszczamy plan tegorocznych odwiedzin duszpasterskich.
Zapraszamy parafian do wspólnej modlitwy i twórczej rozmowy.

Pokój temu domowi, i wszystkim jego mieszkańcom!