Pomoc Ukrainie – uaktualnione (16.03.2022)

Śpiesząc z pomocą Ukrainie pamiętajmy o jej mieszkańcach w modlitwie 
Można również wspierać materialnie

Strony na których można dowiedzieć się jak pomóc:

Sprawy urzędowe:

Ulotki informacyjne (kliknij)

Darmowe zdjęcia do dokumentów pon-pt 10:30-13.00 UM (kliknij)

Talony obiadowe (kliknij)

Nadawanie numeru pesel

pesel dla Ukrainy

 

Zapisy dzieci do przedszkoli i szkół

Statut uchodźcy w UM Kluczbork

Procedury związane z relokacją i przesiedleniem uchodźców pochodzących z  krajów objętych konfliktem - Aktualności - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  i Administracji

 

Rejestracja uchodźców (Opole, ul. Małopolska 22):


 

Działania lokalne: 

https://www.kluczbork.eu

lista potrzebnych artykułów:
https://www.kluczbork.eu/1282,aktualnosci-2022?tresc=19932


Możliwość pomocy poza Kluczborkiem

Cartias Diecezji Opolskiej przyjął 218 uchodźców do ośrodków w Nysie w Głębinowie i Głuchołazach wśród uchodźców jest 174 niepełnosprawnych (głównie dzieci) Więcej poniżej

Diecezjalny koordynator pomocy dla Ukrainy – Zgłaszanie gotowości przyjęcia uchodźców

Chęć nieodpłatnego przyjęcia uchodźców można zgłosić:

https://polacydlaukrainy.pl

Strona rządowa, gdzie zebrane są linki do różnych organizacji pomocowych jest możliwość pomocy materialnej, finansowej, przez przyjęcie uchodźców do siebie, tłumaczenie na język Ukraiński i inne: 
pomagamukrainie.gov.pl

Pomoc psychologiczna dla dzieci z Ukrainy przez telefon:

<telefon zaufania>


Wpis pani dr Kingi Tucholskiej zajmującej się konsultacjami psychologicznymi.
Wsparcie psychologiczne – jakich reakcji można się spodziewać i co z tym robić:

Gdzie pomoc można otrzymać?

 

Wsparcie psychologiczne (kluczbork)

Pomoc Duchową można otrzymać u ks. Vitali Burko
nr tel: +48 694 910 306

IMG_20190129_110100

Rozmawa z ks. Vitalii : https://doxa.fm/audycja/ksiadz-vitali-burko/

W centrum Kultury można odebrać odzież:Darmowy przejazd za okazaniem ukraińskiego dowodu tożsamości:

30-dniowe ubezpieczenie OC dla uchodźców:

O pomocy, którą udziela aktualnie Caritas: 


https://caritas.diecezja.opole.pl

 

Strona fb na której następuje szybka wymiana informacji o potrzebie i chęci udzielania pomocy: https://www.facebook.com/groups/683793819641997/?ref=share

(Uwaga -> na stronie może dojść do oszustwa)