Rocznica święceń ks. Bogusława

26. maja, rocznicę święceń kapłańskich obchodzi ks. Bogusław.
Z tej okazji składamy Księdzu Bogusławowi najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych i opieki Maryi, Matki Kapłanów.

Składamy przy tej okazji podziękowania za dotychczasową pracę duszpasterską w naszej parafii.