Rocznica święceń ks. Łukasza

14. maja, rocznicę święceń kapłańskich obchodzi ks. Łukasz.
Z tej okazji składamy Księdzu Łukaszowi najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych i opieki Maryi, Matki Kapłanów.

Składamy przy tej okazji podziękowania za dotychczasową pracę duszpasterską w naszej parafii.