Rocznica święceń ks. Marcina

19. maja, rocznicę święceń kapłańskich obchodzi ks. Marcin.
Z tej okazji składamy Księdzu Marcinowi najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych i opieki Maryi, Matki Kapłanów.

Składamy przy tej okazji podziękowania za dotychczasową pracę duszpasterską w naszej parafii.