Sakrament Bierzmowania

W czwartek, 9. maja, Ksiądz Biskup Rudolf Pierskała udzielił w czasie uroczystej mszy świętej, młodzieży naszej parafii i naszego dekanatu sakramentu bierzmowania.

Ponad 150 młodych osób zostało umocnionych darami Ducha Świętego.
Bierzmowania jest sakramentem „dojrzałości chrześcijańskiej”.

Życzymy młodzieży, by umocniona darami Bożymi, wiernie i odważnie świadczyła o Chrystusie.

W czasie homilii, Ksiądz Biskup, zwrócił szczególną uwagę na dar rady. Prośmy więc Boga by w szczególny sposób Duch Święty rozpalał w naszej młodzieży ten dar. Niech rozpala go także w każdym i każdej z nas.