Transmisja

Z przyczyn natury technicznej transmisję z kościoła udostępniamy tutaj