Triduum Paschalne. Relacja

W Wielki Czwartek, o godz. 18.00, w naszym kościele sprawowana była Msza Wieczerzy Pańskiej. To pamiątka wieczerzy, którą Pan Jezus spożył z Apostołami na kilka chwil przed swoim pojmaniem i śmiercią na krzyżu.
W tym dniu dziękowaliśmy Bogu za dar Eucharystii oraz kapłaństwa, dwóch ściśle złączonych z sobą sakramentów.

Wymownym znakiem w czasie liturgii był obrzęd MANDATUM, czyli obmycia nóg na pamiątkę tego co Jezus zrobił wobec swoich uczniów.
Pierwszy raz w historii naszej parafii taki obrzęd dokonał się w czasie tej wielkoczwartkowej celebry.

Liturgia Męki Pańskiej sprawowana w Wielki Piątek, przenika powagą i głębią wydarzenia krzyża. W naszej parafii celebrowaliśmy tę liturgię o godz. 18.00. Bogata liturgia słowa z odśpiewaniem Pasji wg. św. Jana, uroczysta Modlitwa Powszechna, centralny punkt – Adoracja Krzyża, komunia święta i procesja do Bożego Grobu, złożyły się na piękny i głęboki obchód misterium krzyża.

Wielka Sobota to czas czuwania i adoracji przy Bożym Grobie. W tym dniu, tradycyjnie, wierni gromadzą się w kościele by uwielbić Pana w Najświętszym Sakramencie, ucałować Jego krzyż a także ofiarować do pobłogosławienia pokarmy, które znajdą się na wielkanocnych stołach rodzinnych. To ostatni duchowy akcent przed rozpoczęciem celebracji Wigilii Paschalnej.

Chrystus żyje! Tę radosną prawdę celebrowaliśmy w czasie uroczystej Wigilii Paschalnej. Chrystus, nasze światło na drodze życia, rozprasza ciemności naszych serc pogrążonych w grzechu!

Tak wielka to radość, że trzeba było wykrzyczeć ją światu, dlatego… poszliśmy w REZUREKCYJNEJ PROCESJI!

W niedzielny poranek w naszym kościele została odprawiona uroczysta msza święta wraz z procesją z Najświętszym Sakramentem i symbolami Pana Jezusa Zmartwychwstałego. Sprawowana była ona jako upamiętnienia wydarzeń opisanych w Ewangeliach, kiedy to kobiety „skoro świt poszły do grobu i zastały grób pusty”.