WAŻNE INFORMACJE dla Parafian!

Drodzy Parafianie!

W zaistniałej na świecie i w kraju sytuacji, jako ludzie wierzący, mamy obowiązek z ufnością i nadzieją zwracać się do Boga, prosząc o Jego Miłosierdzie, pomoc i błogosławieństwo.

Współpracując z Bożą łaską, Kościół w Polsce, głosem biskupów przedstawiamy praktyczne informacje związane z naszym życiem religijnym:

Od dziś do 29 marca decyzją Rady Stałej KEP i poszczególnych biskupów diecezjalnych:

*Udziela się dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej:
– osobom starszym
– chorym
– osobom wykazującym symptomy chorobowe
– dzieciom i młodzieży szkolnej
– sprawującym bezpośrednią opiekę nad chorymi i dziećmi
– osobom odczuwającym lęk przed zarażaniem wirusem

Niemniej wszystkim wiernym poleca się w tym czasie oddać gorętszej modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego, zwłaszcza czytań niedzielnych (skoro nie będą uczestniczyli w Eucharystii). Należy także uczestniczyć we mszy świętej za pośrednictwem radia, telewizji lub Internetu.

*Osobom uczestniczącym w liturgii zaleca się:
-przyjmowanie komunii świętej „na rękę”
-niekorzystanie z kropielnic (będą puste)
-przekazywanie sobie znaku pokoju przez „skinięcie głową”
-zajmowanie miejsc w „bezpiecznej odległości”
-zastosowanie się do wszelkich rygorów higieny i prewencji

***************************
Porządek mszy świętych i nabożeństw w parafii pozostaje bez zmian!

Odwołane zostają na czas późniejszy (nieokreślony):
-rekolekcje parafialne
-rekolekcje szkolne
-spotkania formacyjne dzieci i młodzieży
-spotkania formacyjne i modlitewne grup parafialnych w salkach


Codziennie rano oraz podczas całej niedzieli, msze święte z naszego kościoła transmitowane są za pośrednictwem lokalnej telewizji kablowej.

Transmisje mszy świętych emitowane są również na ogólnopolskich stacjach TV: TVP 1, TVP Polonia, TV Trwam, TVP Opole.

Codziennie, przez kilka dni, o godz. 21.30 transmitowana będzie online na profilu facebookowym naszej parafii modlitwa Koronki do Bożego Miłosierdzia


Jako Wasi duszpasterze prosimy gorąco o modlitwę również za nas, by ten czas był okazją do jeszcze pokorniejszej posługi i rozpaleniem na nowo gorliwości w kapłańskiej służbie.