Witamy nowego wikariusza!

Ksiądz
Kamil Bania

Od dziś, posługę w naszej parafii rozpoczyna
ks. Kamil Bania.

Ks. Kamil został wyświęcony na kapłana w 2015 roku przez biskupa opolskiego
Andrzeja Czaję.

Pochodzi z Prudnika, z parafii św. Michała Archanioła. Dotychczas pełnił obowiązki wikariusza w parafii
św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wielkim.

Księdzu Kamilowi życzymy owocnej i radosnej posługi w naszej wspólnocie parafialnej, jednocześnie obiecując żarliwą modlitwę w jego intencji.