Zmiany personalne w naszej parafii

Dekretem biskupa opolskiego Andrzeja Czai, z dniem
26. sierpnia 2020r. ks. Łukasz Waligóra zostaje odwołany z funkcji wikariusza naszej parafii i jednocześnie mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jacka w Opolu.


Od 26. sierpnia, nowym wikariuszem naszej parafii został mianowany ks. Arnold Klita, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu.